Τι τύπος είσαι; Πραγματιστής ή διαισθητικός; (ερωτηματολόγιο)


Η προσωπικότητα του καθενός αποτελεί ένα μωσαϊκό από επιμέρους χαρακτηριστικά, τα οποία - από την τυπολογία του Ιπποκράτη μέχρι αυτές των Jung και της Myers-Briggs - έχουν περιγραφεί και συνδεθεί με συγκεκριμένες ψυχολογικές προτιμήσεις και συμπεριφορές. Ένα τέτοιο ζευγάρι ψυχολογικών προτιμήσεων είναι και αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους βάσει δύο μη λογικών λειτουργιών, την αισθαντικότητα και την διαίσθηση.

Διάβασε περισσότερα

Εσωστρέφεια vs. Εξωστρέφεια (ερωτηματολόγιο)


Η κατάταξη ενός ατόμου ανάλογα με το βαθμό εσωστρέφειας ή εξωστρέφειας που το διακρίνει, αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Διάβασε περισσότερα