Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχει ο κάθε χρήστης στο Εναλλακτικό ορίζονται ως "προσωπικά στοιχεία & πληροφορίες", η ευθύνη για την ακρίβεια των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών.
Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα συμφωνείται πως παρέχεται εξουσιοδότηση στους διαχειριστές της ιστοσελίδας για έλεγχο και επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους χρήσης, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία έχουν μόνο οι διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταστήματος του Εναλλακτικό.
Προσωπικά στοιχεία ζητούνται από τους χρήστες στις εξής περιπτώσεις:
• Κατά την επικοινωνία με το Εναλλακτικό μέσω της φόρμας επικοινωνίας
• Κατά τη δημιουργία λογαριασμού (εγγραφή)
• Κατά την ολοκλήρωση των αγορών τους
Τα στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας, για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία ή για άλλο λόγο, για τον οποίο ο χρήστης έχει προηγουμένως συναινέσει.
Αναλυτικά, τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Τηλέφωνο (προαιρετικά)
Με την επικοινωνία του με το Εναλλακτικό, ο χρήστης παρέχει την άδεια στους διαχειριστές της ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με αυτόν, στέλνοντας email ή καλώντας τον στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο ίδιος.
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά τη δημιουργία λογαριασμού είναι τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Χώρα (προαιρετικά)
• Πόλη (προαιρετικά)
• Ταχυδρομικός κώδικας (προαιρετικά)
• Διεύθυνση (προαιρετικά)
• Τηλέφωνο (προαιρετικά)
Η δημιουργία λογαριασμού εξυπηρετεί στην ταχύτερη ολοκλήρωση μελλοντικών αγορών και στην τήρηση του ιστορικού των παραγγελιών του χρήστη.
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας ως επισκέπτης (χωρίς προηγούμενη δημιουργία λογαριασμού) είναι τα εξής:
• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Χώρα
• Πόλη
• Ταχυδρομικός κώδικας
• Διεύθυνση
• Τηλέφωνο
Αν εγγεγραμμένος χρήστης δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, θα του ζητηθεί να τα συμπληρώσει μόνο όταν πρόκειται να προβεί σε κάποια αγορά μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή το περιεχόμενο του blog του Εναλλακτικό, μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της ιστοσελίδας.
Ανήλικοι χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του χρήστη.
Οριστική διαγραφή από τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της Αρχής περί Ασφάλειας των Συναλλαγών προς Διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος. Χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της ιστοσελίδας.
Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα δε διαγράφονται, αλλά παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας ή Αρχής εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. 

Ασφάλεια συναλλαγών & προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Εναλλακτικό διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.
Το Εναλλακτικό είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα για λόγους στατιστικούς, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το Εναλλακτικό έχει την υποχρέωση να τηρεί αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων των μελών του από την πλευρά του.
Όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, το Εναλλακτικό έχει προβεί στις εξής ενέργειες:
• Χρήση πιστοποιητικού ασφαλείας
• Ολοκλήρωση αγορών μέσα από περιβάλλον ασφαλών συναλλαγών

Πρόσθετα Δικαιώματα του Χρήστη ως προς την Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων

Στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα:
• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
• Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων του
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
• Φορητότητα των δεδομένων του
• Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Cookies

Το Εναλλακτικό χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους επισκέπτες του. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν στις υπηρεσίες του Εναλλακτικό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies, μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα cookies που δημιουργούνται.
Τελευταία ενημέρωση στις 07/12/2022