0

Όροι χρήσης

Προοίμιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στο περιεχόμενο του Blog, καθώς και στα αγαθά και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Enallaktiko.gr (εφ’ εξής "Ιστοσελίδα"), ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, η οποία φέρει το διακριτικό τίτλο ENALLAKTIKO SUSTAINABLE LIVING (εφ’ εξής "Εναλλακτικό") και εδρεύει στο Ίλιον Αττικής (Αίαντος 59).

Η περιήγηση του Επισκέπτη (εφ' εξής "Χρήστης") στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Εναλλακτικό θεωρεί ότι οι Επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση των Όρων Χρήσης όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Κατ΄επέκταση, η περιήγηση στο Enallaktiko.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Αν οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας οφείλει να σταματήσει την περιήγησή του σε αυτή και φυσικά να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της. 

Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στο Εναλλακτικό ορίζονται ως "Προσωπικά Στοιχεία & Πληροφορίες", η ευθύνη για την ακρίβεια των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών. 

Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία λογαριασμού (Εγγραφή) συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για έλεγχο και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία έχουν μόνο οι διαχειριστές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Εναλλακτικό. 

Προσωπικά στοιχεία ζητούνται από τους Χρήστες στις εξής περιπτώσεις:

• Κατά την επικοινωνία με το Εναλλακτικό μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας
• Κατά τη δημιουργία λογαριασμού (Εγγραφή)
• Κατά την ολοκλήρωση των αγορών τους

Τα στοιχεία που ζητούνται από τους Χρήστες είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας, καθώς και για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών.

Αναλυτικά, τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την επικοινωνία μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας είναι τα εξής: 

• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Με την επικοινωνία του με το Εναλλακτικό, ο Χρήστης παρέχει την άδεια στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με αυτόν, στέλνοντας email ή καλώντας τον στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο ίδιος. 

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την Εγγραφή Μέλους είναι τα εξής: 

• Ονοματεπώνυμο
• Email 
• Χώρα (προαιρετικά)
• Πόλη (προαιρετικά)
• Ταχυδρομικός Κώδικας (προαιρετικά)
• Διεύθυνση (προαιρετικά)
• Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Η Εγγραφή Μέλους και κατ' επέκταση τα στοιχεία που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία, εξυπηρετούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση μελλοντικών αγορών και στην τήρηση του ιστορικού των παραγγελιών του Χρήστη. 

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας ως Επισκέπτης (χωρίς προηγούμενη Εγγραφή) είναι τα εξής: 

• Ονοματεπώνυμο
• Email
• Χώρα
• Πόλη
• Ταχυδρομικός Κώδικας
• Διεύθυνση
• Τηλέφωνο

Αν εγγεγραμμένο μέλος δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, θα του ζητηθεί να τα συμπληρώσει μόνο όταν πρόκειται να προβεί σε κάποια αγορά μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

Αν κάποιος Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή το περιεχόμενο του Blog του Εναλλακτικό μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας. 

Τυχόν ανήλικοι Χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη. 

Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών της Ιστοσελίδας διατηρούνται στο αρχείο του Εναλλακτικό για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 24 μηνών από την τελευταία τους τροποποίηση, με εξαιρέσεις τυχόν στοιχεία που πρέπει να τηρούνται για την ικανοποίηση νομικών υποχρεώσεων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος και χωρίς προηγούμενο αίτημα του Χρήστη, το Εναλλακτικό προβαίνει στη διαδικασία της ανωνυμοποίησης.

Οριστική διαγραφή από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της Αρχής περί Ασφάλειας των Συναλλαγών προς Διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος. Χρήστες, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας πριν το πέρας των 24 μηνών θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.

Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δε διαγράφονται, αλλά παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας ή Αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. 

Για τις υπηρεσίες διατροφικής αγωγής και διαιτολογίας, οι οποίες παρέχονται από το Εναλλακτικό Εργαστήρι Διατροφικής Αγωγής ισχύουν επιμέρους Όροι Χρήσης σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου.

Ασφάλεια & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το Εναλλακτικό διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές. 

Το Εναλλακτικό είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες κατά την Εγγραφή τους για λόγους στατιστικούς, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το Εναλλακτικό έχει την υποχρέωση να τηρεί αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων των Μελών του από την πλευρά του. 

Όσον αφορά στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του, το Εναλλακτικό έχει προβεί στις εξής ενέργειες: 

Χρήση Πιστοποιητικού Ασφαλείας 

Ο Ιστότοπος έχει πιστοποιηθεί ως ασφαλής. Αυτό σημαίνει πως οι πληροφορίες που στέλνει ή λαμβάνει ένας Χρήστης μέσω του Ιστοτόπου είναι ιδιωτικές. Με άλλα λόγια, οι κωδικοί ασφαλείας των Χρηστών δε δύναται να αποθηκευτούν. 

Ολοκλήρωση αγορών μέσω περιβάλλοντος ασφαλών συναλλαγών

Η προσθήκη στοιχείων όπως είναι οι αριθμοί των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών των Χρηστών λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλον ασφαλών συναλλαγών. Ο Χρήστης μάλιστα μπορεί να επιλέξει για την ολοκλήρωση των αγορών του μεταξύ του ασφαλούς περιβάλλοντος της Paypal η της Viva Payments. 

Ανωνυμοποίηση

Η ανωνυμοποίηση είναι μία διαδικασία κατάργησης ή αντικατάστασης αναγνωριστικών προσωπικού χαρακτήρα σε εγγραφές δεδομένων, έτσι ώστε να μην είναι πλέον εφικτό τα δεδομένα που προκύπτουν να ταυτοποιηθούν προσωπικά. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται και ως αφαίρεση προσωπικών πληροφοριών. Το Εναλλακτικό προβαίνει στην εν λόγω διαδικασία μετά το πέρας 24 μηνών από την τελευταία ενημέρωση των στοιχείων ως μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών του Enallaktiko.gr. 

Για τις υπηρεσίες διατροφικής αγωγής και διαιτολογίας, οι οποίες παρέχονται από το Εναλλακτικό Εργαστήρι Διατροφικής Αγωγής ισχύουν επιμέρους Όροι Χρήσης σχετικά με την Ασφάλεια και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

Πρόσθετα Δικαιώματα του Χρήστη ως προς την Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων

Από τις 25/05/2018 βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
• Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων του
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
• Φορητότητα των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (ο Χρήστης μπορεί να λάβει τα δεδομένα του σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας).
• Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Cookies

Το Εναλλακτικό χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους Επισκέπτες του. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν στις υπηρεσίες του Εναλλακτικό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies, μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα cookies που δημιουργούνται.

Τιμολογιακή Πολιτική

Όσον αφορά στο εμπορικό του κομμάτι, το Enallaktiko.gr δραστηριοποιείται στην πώληση αγαθών από απόσταση. Οι τρόποι παραγγελίας που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

• Online
• Τηλεφωνικά

Οι τρόποι πληρωμής που υποστηρίζονται τόσο για τη χρήση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Διατροφικής Αγωγής, όσο και για τις αγορές προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Εναλλακτικό είναι οι εξής:

• Μετρητά στο χώρο του Εργαστηρίου Διατροφικής Αγωγής
• Αντικαταβολή (για παραλαβές προϊόντων σε διεύθυνση της επιλογής σας)
• Χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (Maestro, Mastercard, Visa & American Express)
• Viva Wallet
• Τραπεζική κατάθεση

Οι παραγγελίες αποστέλλονται με ΕΛΤΑ Courier, ACS Courier ή My Courier Now, ανάλογα με το βάρος και τον προορισμό. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν πάνω από μία διαθέσιμες επιλογές, η επιλογή επαφίεται στην κρίση του πελάτη.

Το μέγιστο συνολικό βάρος για κάθε μία παραγγελία ορίζεται στα 10kg, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου βάρους συσκευασίας που έχει οριστεί στα 350gr. 

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι και τις 12:00 το μεσημέρι, αποστέλλονται αυθημερόν. Διαφορετικά, η αποστολή γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εξαίρεση αποτελούν οι αποστολές με My Courier Now, οι οποίες ενδέχεται να αποσταλούν την επομένη εργάσιμη της παραγγελίας και να παραδοθούν αυθημερόν.

Το Enallaktiko.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση ή την αποστολή παραγγελιών, οι οποίες οφείλονται σε παράγοντες όπως είναι οι απεργίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες κ.ο.κ..

Όλες οι τιμές που αναγράφονται στο Enallaktiko.gr περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τυχόν έξοδα αποστολής ή εκπτώσεις υπολογίζονται κατά τη μετάβαση στο Ταμείο.

Τα ελάχιστα έξοδα αποστολής ανέρχονται στα €2,50 και ισχύουν για παραγγελίες συνολικού βάρους μέχρι 2kg, συμπεριλαμβανομένου και του ελάχιστου βάρους συσκευασίας. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει μία προσαύξηση της τάξης των €0,50 ανεξαρτήτως προορισμού.

Η επιλογή πληρωμής με αντικαταβολή επιφέρει μία επιπλέον χρέωση της τάξης του €1,50, η οποία ΔΕΝ εμφανίζεται στα έξοδα αποστολής, αλλά ούτε και στη συνολική αξία των αγορών.

Τόσο οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το Enallaktiko.gr, όσο και οι χρεώσεις που αφορούν στα έξοδα αποστολής και στην πληρωμή με αντικαταβολή μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Πολιτική Επιστροφών

Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, επιστρέφοντας τα προϊόντα που αγόρασε, σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Ο Πελάτης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του Εναλλακτικό εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του και με οποιονδήποτε τρόπο. Εξυπακούεται πως το εκάστοτε αγαθό δεν πρέπει να έχει ανοιχτεί, χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί, εν μέρει ή ολικώς καταστραφεί κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα αγαθά που παρελήφθη από τον πελάτη δεν πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο κατάστημα του Εναλλακτικό, είναι ελαττωματικό, είναι μερικώς ή ολικώς κατεστραμμένο ή αν πρόκειται για τρόφιμο ή ποτό, η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του οποίου έχει επέλθει, τότε οι διαχειριστές του Εναλλακτικό έχουν την ηθική υποχρέωση να το αντικαταστήσουν ή να επιστρέψουν το χρηματικό ποσό που ο Πελάτης κατέβαλε για την απόκτησή του.

Η διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας και σαφούς συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των Χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι διαχειριστές και συντάκτες του Εναλλακτικό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ορθές, πλήρεις και σαφείς. Ωστόσο, ενδέχεται σε αυτό να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.

Μέσα από το Εναλλακτικό δεν παρέχονται σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και οι Πελάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν υφίστανται καμία άμεση ή έμμεση προτροπή προς την αυτοθεραπεία ενώ καμία ανάρτηση που φιλοξενείται στο Εναλλακτικό δεν αποτελεί μέσο διάγνωσης, αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών.

Το Εναλλακτικό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι υπάλληλοί του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική που τυχόν υποστεί κάποιος Χρήστης συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.

Τέλος, το Εναλλακτικό δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των Όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι το Εναλλακτικό ουδεμία ευθύνη φέρει και ότι ο ζημιωθείς Χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. 

Για τις υπηρεσίες διατροφικής αγωγής και διαιτολογίας, οι οποίες παρέχονται από το Εναλλακτικό Εργαστήρι Διατροφικής Αγωγής ισχύουν επιμέρους Όροι Χρήσης σχετικά με την Αποποίηση Ευθύνης. 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει στους διαχειριστές του Εναλλακτικό εκτός και αν πρόκειται για αναδημοσίευση όπου θα αναφέρεται η πηγή ή άλλο υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) που δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.

Όσον αφορά το πρωτότυπο υλικό της Ιστοσελίδας, οι διαχειριστές του Εναλλακτικό δεν επιθυμούν να γίνεται αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό χωρίς προηγούμενη άδεια.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Τελευταία ενημέρωση στις 28/01/2021