Όροι χρήσης


Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν την περιήγηση στο blog και τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος του Enallaktiko.gr (εφ' εξής "Ιστοσελίδα"), ιδιοκτησία της επιχείρησης με διακριτικό τίτλο Enallaktiko Sustainable Living (εφ' εξής "Εναλλακτικό").
Η περιήγηση των επισκεπτών (εφ' εξής "Χρήστες") στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Εναλλακτικό θεωρεί ότι οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Συνεπώς, η περιήγηση στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Αν οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας οφείλει να σταματήσει την περιήγησή του σε αυτή και φυσικά να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της.
Τελευταία ενημέρωση στις 03/11/2023

Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που παρέχει ο κάθε Χρήστης στο Εναλλακτικό ορίζονται ως "Προσωπικά στοιχεία & Πληροφορίες", η ευθύνη για την ακρίβεια των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών.
Με την περιήγηση στην Ιστοσελίδα συμφωνείται πως παρέχεται εξουσιοδότηση στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας για έλεγχο και επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται, σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους χρήσης, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία έχουν μόνο οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας.
Προσωπικά στοιχεία μπορούν να ζητηθούν από τους Χρήστες στις εξής περιπτώσεις:
• Κατά την επικοινωνία με το Εναλλακτικό μέσω της συμπλήρωσης φόρμας επικοινωνίας ή υποβολής σχολίου
• Κατά τον online προγραμματισμό ραντεβού
• Κατά τη χρήση της υπηρεσίας Online Πρόγραμμα Διατροφής
• Κατά την πληρωμή υπηρεσίας που έχει ή πρόκειται να παρασχεθεί
• Κατά την παραγγελία προϊόντων
Τα στοιχεία που ζητούνται από τους Χρήστες είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε διαδικασίας, για την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία ή για άλλο λόγο, για τον οποίο ο Χρήστης έχει προηγουμένως συναινέσει.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα στοιχεία που συμπληρώνονται δεν αποθηκεύονται, εκτός και αν πρόκειται για φόρμα αναζήτησης, η οποία αποθηκεύει τους όρους αναζήτησης με σκοπό τη στατιστική ανάλυση και λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.
Αν κάποιος Χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή το περιεχόμενο του blog του Εναλλακτικό, μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.
Ανήλικοι Χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη.
Οριστική διαγραφή από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της Αρχής περί Ασφάλειας των Συναλλαγών προς Διασφάλιση της Αξιοπιστίας του Συστήματος. Χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από τη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας.
Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δε διαγράφονται, αλλά παραμένουν στη διάθεση κάθε αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας ή Αρχής εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.
Ασφάλεια Συναλλαγών & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Εναλλακτικό διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.
Το Εναλλακτικό είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες κατά την περιήγησή τους στην Ιστοσελίδα για λόγους στατιστικούς, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Επίσης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το Εναλλακτικό έχει την υποχρέωση να τηρεί αρχείο με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων των μελών του από την πλευρά του.
Όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του, το Εναλλακτικό έχει προβεί στις εξής ενέργειες:
• Κρυπτογράφηση των δεδομένων μέσω της χρήσης ενημερωμένου πιστοποιητικού ασφαλείας SSL
• Ασφαλής ταυτοποίηση των Χρηστών κατά τη δημιουργία λογαριασμού τους, αλλά και κατά την είσοδό τους στον ήδη υπάρχων λογαριασμό τους μέσω της αποστολής μοναδικού εξαψήφιου κωδικού μικρής διάρκειας στο email τους
• Ολοκλήρωση αγορών αποκλειστικά μέσα από περιβάλλον ασφαλών συναλλαγών
Πρόσθετα Δικαιώματα του Χρήστη ως προς την Προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων
Στο πλαίσιο του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα:
• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
• Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων του
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
• Φορητότητα των δεδομένων του
• Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Cookies
Το Εναλλακτικό χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους επισκέπτες του. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν τις υπηρεσίες του Εναλλακτικό και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίηση των cookies, μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα cookies που δημιουργούνται.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023

Πολιτική Αποστολών

Οι αποστολές των παραγγελιών με την υπηρεσία express παράδοση γίνονται με την ταχύτερη διαθέσιμη επιλογή μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ο ίδιος την εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία θα αποσταλεί η παραγγελία του.
Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 10:30 το πρωί, διεκπεραιώνονται άμεσα & παραδίδονται στην εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών συνήθως εντός της ίδιας ημέρας.
Η ως άνω Πολιτική Αποστολών δεν είναι επ' ουδενί δεσμευτική και ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά περίπτωση λόγω ασθενείας, λόγω φόρτου εργασίας ή άλλων λόγων μη δυνάμενων να προβλεφθούν.
Επιπλέον, το Εναλλακτικό δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση ή την αποστολή παραγγελιών, οι οποίες οφείλονται σε παράγοντες όπως είναι οι απεργίες, οι τρομοκρατικές ενέργειες, οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες κ.ο.κ..
Τελευταία ενημέρωση στις 13/11/2023

Τιμολογιακή Πολιτική

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
Τυχόν έξοδα αποστολής ή εκπτώσεις υπολογίζονται κατά τη μετάβαση στο Ταμείο.
Τόσο οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από το Enallaktiko.gr, όσο και οι χρεώσεις που αφορούν στα έξοδα αποστολής, μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023

Εγγύηση Ποιότητας & Πολιτική Επιστροφών

Στο πλαίσιο της εγγύησης ποιότητας που συνοδεύει όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι πελάτες του Εναλλακτικό διατηρούν το δικαίωμα επιστροφής ενός ή περισσοτέρων προϊόντων που προμηθεύτηκαν από εμάς για διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.
Επιστροφές προϊόντων γίνονται χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ένα προϊόν δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στο Enallaktiko.gr, είναι ελαττωματικό, έχει υποστεί ζημιά ή αλλοίωση ή η αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης του οποίου έχει επέλθει.
Σύμφωνα μάλιστα με το Νόμο 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, οι πελάτες του Εναλλακτικό έχουν το δικαίωμα ακόμη και αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, με την προϋπόθεση πως το προϊόν ή τα προϊόντα προς επιστροφή δεν έχουν ανοιχτεί, χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί. Στην περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, ωστόσο, όπως είναι φυσικό, οποιαδήποτε μεταφορικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα ή περισσότερα προϊόντα που αγοράσατε μέσα από το Enallaktiko.gr μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνικά στο 2102692626 ή μέσω email στο returns[a]enallaktiko.gr, γνωστοποιώντας μας το αίτημά σας, ώστε να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να προβείτε στην επιστροφή τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να προβείτε σε αίτημα επιστροφής μέσα από το λογαριασμό σας.
Στη συνέχεια, το αρμόδιο τμήμα μας θα προβεί, είτε στην άμεση αντικατάσταση των επιστραφέντων προϊόντων, είτε στην επιστροφή των χρημάτων που καταβάλατε για την απόκτησή τους.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των χρηστών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023

Αποποίηση Ευθύνης

Οι διαχειριστές και συντάκτες του Εναλλακτικό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο ορθές, πλήρεις και σαφείς. Ωστόσο, ενδέχεται σε αυτό να υπάρχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.
Μέσα από το Εναλλακτικό δεν παρέχονται σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές ή οδηγίες. Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας και οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν υφίστανται καμία άμεση ή έμμεση προτροπή προς την αυτοθεραπεία, ενώ καμία ανάρτηση που φιλοξενείται στο Εναλλακτικό δεν αποτελεί μέσο διάγνωσης, αντιμετώπισης ή πρόληψης ασθενειών.
Το Εναλλακτικό, οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι υπάλληλοί του, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική που τυχόν υποστεί κάποιος Χρήστης συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.
Τέλος, το Εναλλακτικό δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες του καθώς η λειτουργία της Ιστοσελίδας είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι το Εναλλακτικό ουδεμία ευθύνη φέρει και ότι ο ζημιωθείς Χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκει στους διαχειριστές του Εναλλακτικό εκτός και αν πρόκειται για αναδημοσίευση όπου αναφέρεται η πηγή ή άλλο υλικό (όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.α.) που δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα.
Όσον αφορά το πρωτότυπο υλικό της Ιστοσελίδας, οι διαχειριστές του Εναλλακτικό δεν επιθυμούν να γίνεται αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό χωρίς προηγούμενη άδεια.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Εναλλακτικό και των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
Τελευταία ενημέρωση στις 04/08/2023