Καυστική σόδα

Εναλλακτικό
56354626
Βάρος
€4.00
Διαβρωτικό υλικό • Απαραίτητο για την παρασκευή σαπουνιού με την ψυχρή μέθοδο
Ονομασία: Sodium Hydroxide
Βαθμός καθαρότητας: 99%
Συνώνυμα: Καυστικό νάτριο, υδροξείδιο του νατρίου, caustic soda
Χημικός τύπος: NaOH
Η καυστική σόδα είναι μία λευκή κρυσταλλική ουσία με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία και, μεταξύ των άλλων, αποτελεί βασικό συστατικό για την παρασκευή στερεού σαπουνιού με τη λεγόμενη ψυχρή μέθοδο.
Ωστόσο, η χρήση της θα πρέπει να γίνεται πάντα με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κατά την επαφή της με το νερό, στο οποίο διαλύεται συνήθως, προκαλείται ισχυρή εξώθερμη αντίδραση, συνοδευόμενη από αναθυμιάσεις που δεν πρέπει να εισπνέονται.
Για το λόγο αυτό, η καυστική σόδα θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο μακριά από παιδιά ή κατοικίδια ζώα, ενώ και ο χώρος όπου πραγματοποιούμε τις παρασκευές μας, θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Επίσης, ο εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με την καυστική σόδα, θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρός και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες εργασίες.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, κατά την παρασκευή σαπουνιού, πάντα προσθέτουμε το καυστικό νάτριο στο νερό και ποτέ το αντίστροφο, ενώ αν πέσει πάνω μας διάλυμα καυστικής σόδας, θα πρέπει να ξεπλύνουμε αμέσως το επίμαχο σημείο, ιδανικά, με άφθονο ξύδι.

Υπολογισμός καυστικής σόδας*

Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα της καυστικής σόδας που θα χρειαστείτε ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του ελαίου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.


Υπολογισμός

Νερό σε γραμμάρια:

 

Καυστική σόδα σε γραμμάρια:

 
*: Η εφαρμογή υπολογίζει ποσότητα νερού ίση με το 38% επί της ποσότητας του ελαίου που θα χρησιμοποιήσουμε και υπερλίπανση 5% επί της τιμής σαπωνοποίησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρασκευή στερεού σαπουνιού με την ψυχρή μέθοδο, κάντε κλικ εδώ.
Προφυλάξεις:
• Μην εισπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, σταγονίδια, ατμούς ή εκνεφώματα του προϊόντος.
• Nα μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
• Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό του.
• Nα φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια & το πρόσωπο.
• Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
• Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα & μην προκαλέσετε εμετό.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή με τα μαλλιά, βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα & ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα & αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο & συνεχίστε να ξεπλένετε.
• Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή το ΕΚΑΒ.
• Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
• Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
• Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. Προστατέψτε από την υγρασία.
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777
ΕΚΑΒ: 166