0

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η διάρκεια & η συχνότητα των διαιτολογικών συνεδριών;

Όλες οι διαιτολογικές συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως ανά δύο εβδομάδες με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη μία πιο εντατική παρακολούθηση. 

Μία τυπική διαιτολογική συνεδρία, είτε στο χώρο του Εργαστηρίου είτε μέσω διαδικτύου διαρκεί περίπου 30'. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη συνεδρία, κατά την οποία καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιστορικού και ως εκ τούτου η διάρκειά της μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπεράσει τα 45'. Τέλος, η ανάλυση της σύστασης του σώματος σαν ξεχωριστή υπηρεσία διαρκεί περίπου 10'. 

Τι περιλαμβάνει η κάθε συνεδρία;

Κάθε μία διαιτολογική συνεδρία στο χώρο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα εξής: Κατά την πρώτη σας συνεδρία λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας σας, καθώς και για τον σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής. Έπειτα, σε κάθε επόμενη συνεδρία, το Ιστορικό εμπλουτίζεται με επιμέρους πληροφορίες που σχετίζονται με την εξέλιξη της πορείας σας.
Το ζύγισμα και η ανάλυση της σύστασης του σώματος με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (BIA) είναι μία γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία που επιτρέπει την ακριβή αξιολόγηση της κατάστασής σας και την τακτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των προγραμμάτων.
Κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται βάσει των ιδιαίτερων αναγκών, αλλά και των προτιμήσεών σας. Τα προγράμματα διατροφής, με εξαίρεση τα προγράμματα συντήρησης, είναι εβδομαδιαία, κάτι που σημαίνει πως στις περισσότερες των περιπτώσεων, ένα πρόγραμμα εφαρμόζεται δύο φορές μέχρι την επόμενη αξιολόγηση και τον σχεδιασμό νέου προγράμματος.
Ένα σημαντικό κομμάτι της διαιτολογικής παρακολούθησης, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο χρονικό πλαίσιο μίας συνεδρίας, έχει να κάνει με την επίλυση αποριών, αλλά και με την διαρκή υποστήριξη που μπορεί να παρέχει ένας διαιτολόγος.


Όλες οι υπηρεσίες, εκτός από την ανάλυση της σύστασης του σώματος, μπορούν να πραγματοποιηθούν και online. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία online διαιτολόγος, κάντε κλικ εδώ.

Ποιο είναι το κόστος των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Διατροφικής Αγωγής;

Το κόστος μίας ατομικής διαιτολογικής συνεδρίας στο χώρο του Εργαστηρίου ανέρχεται στα €25, ενώ το κόστος για κάθε μία online συνεδρία ανέρχεται στα €20.

Τέλος, το κόστος της ανάλυσης σύστασης του σώματος ως μεμονωμένη υπηρεσία ανέρχεται στα €10 (εξαιρούνται οι περιπτώσεις ατόμων που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησή τους και βρίσκονται στο στάδιο της συντήρησης, στις οποίες η ανάλυση της σύστασης του σώματος παρέχεται δωρεάν)

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω ηλεκτρονική πληρωμή για χρήση υπηρεσιών;

Όλες οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (Visa, Mastercard, Maestro & American Express), μέσω Paypal, με τη χρήση Viva Wallet ή μέσω τραπεζικού εμβάσματος (Εθνική).

Για να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική πληρωμή σας μεταβείτε στη σχετική σελίδα.