Ποτήρι ζέσεως

Simax
 
€5.50
 

ποτήρια ζέσεως χαμηλής φόρμας είναι κατασκευασμένα από βοριοπυριτικό γυαλί (Boro 3.3.), έναν τύπο γυαλιού με ιδιαίτερα χαμηλό συντελεστή θερμικής διαστολής που τα καθιστά ανθεκτικά σε θερμικό σοκ.