Καυστική ποτάσα

Εναλλακτικό
39814722
Βάρος
€4.50
Διαβρωτικό υλικό • Απαραίτητο για την παρασκευή σαπουνιού με τη θερμή μέθοδο
Ονομασία: Potassium Hydroxide
Βαθμός καθαρότητας: 90%
Συνώνυμα: Καυστικό κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, caustic potash
Χημικός τύπος: KOH
Η καυστική ποτάσα είναι μία λευκή ουσία σε μορφή νιφάδων με ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία και, μεταξύ των άλλων, αποτελεί βασικό συστατικό για την παρασκευή υγρού σαπουνιού με τη λεγόμενη θερμή μέθοδο.
Ωστόσο, η χρήση της θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κατά την επαφή της με το νερό, στο οποίο διαλύεται συνήθως, προκαλείται ισχυρή εξώθερμη αντίδραση, συνοδευόμενη από αναθυμιάσεις που δεν πρέπει να εισπνέονται.
Για το λόγο αυτό, η καυστική ποτάσα θα πρέπει να φυλάσσεται σε σημείο μακριά από παιδιά ή κατοικίδια ζώα, ενώ και ο χώρος όπου πραγματοποιούμε τις παρασκευές μας θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Επίσης, ο εξοπλισμός που έρχεται σε επαφή με την καυστική ποτάσα θα πρέπει να είναι πάντοτε καθαρός και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλες εργασίες.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, κατά την παρασκευή σαπουνιού, πάντα προσθέτουμε το καυστικό κάλιο στο νερό και ποτέ το αντίστροφο, ενώ αν πέσει πάνω μας διάλυμα καυστικής ποτάσας, θα πρέπει να ξεπλύνουμε αμέσως το επίμαχο σημείο, ιδανικά, με άφθονο ξύδι.

Υπολογισμός καυστικής ποτάσας*

Παρακάτω μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα της καυστικής ποτάσας που θα χρειαστείτε ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του ελαίου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.


Υπολογισμός

Νερό σε γραμμάρια:

 

Καυστική ποτάσα σε γραμμάρια:

 
*: Η εφαρμογή υπολογίζει ποσότητα νερού ίση με το 38% επί της ποσότητας του ελαίου που θα χρησιμοποιήσουμε και υπερλίπανση 5% επί της τιμής σαπωνοποίησής του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρασκευή υγρού σαπουνιού με τη θερμή μέθοδο, κάντε κλικ εδώ.
Προφυλάξεις:
• Μην εισπνέετε σκόνη, αναθυμιάσεις, αέρια, σταγονίδια, ατμούς ή εκνεφώματα του προϊόντος.
• Nα μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
• Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό του.
• Nα φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια & το πρόσωπο.
• Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
• Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα & μην προκαλέσετε εμετό.
• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή με τα μαλλιά, βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα & ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.
• Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα & αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο & συνεχίστε να ξεπλένετε.
• Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή το ΕΚΑΒ.
• Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.
• Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
• Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. Προστατέψτε από την υγρασία.
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777
ΕΚΑΒ: 166