Λευκαντική σόδα

Εναλλακτικό
06462274
Βάρος
€2.90
Απορρυπαντικό • Λευκαντικό • Μη οικοτοξικό • Πλήρως βιοαποικοδομήσιμο
Ονομασίες: Υπερβορικό νάτριο, λευκαντική σόδα, υπερλευκαντικό, sodium perborate monohydrate
Προέλευση: Ελλάδα
Το υπερβορικό νάτριο, περισσότερο γνωστό ως λευκαντική σόδα ή υπερλευκαντικό, είναι μία ουσία που την συναντούμε με τη μορφή λευκής σκόνης και διαθέτει εξαιρετικές καθαριστικές και λευκαντικές ιδιότητες.
Κατά την επαφή του με το νερό σε θερμοκρασίες άνω των 50°C, το υπερβορικό νάτριο απελευθερώνει υπεροξείδιο του υδρογόνου (κοινώς οξυζενέ) και βορικό νάτριο (δηλ. βόρακα), ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δράση του απορρυπαντικού μας και ζωντανεύοντας τα χρώματα των ρούχων μας. 
Σε αντίθεση μάλιστα με το υπερανθρακικό, το υπερβορικό νάτριο μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του σαν απορρυπαντικό χάρη στη σημαντικά μεγαλύτερη καθαριστική του ισχύ, λειτουργώντας ως μία πηγή ενεργού οξυγόνου και αντικαθιστώνας τα επικίνδυνα θειικά άλατα πολλών απορρυπαντικών του εμπορίου.
Σε σύγκριση με το υποχλωριώδες νάτριο (κοινώς χλωρίνη), το υπερβορικό νάτριο υστερεί μεν σημαντικά σε απολυμαντική ισχύ, χωρίς όμως να φθείρει τα ρούχα και χωρίς να αφήνει σε αυτά επικίνδυνα υπολείμματα.
Προσοχή! Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο & συνεχίστε να ξεπλένετε.
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777