0

Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία σύνοψη της Πολιτικής Απορρήτου του Enallaktiko.gr όπως διαμορφώνεται από τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και αποσκοπεί στη σύντομη ενημέρωση των επισκεπτών της σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρούν στους διαχειριστές της.

Τα στοιχεία που ζητούνται από τους επισκέπτες του Enallaktiko.gr είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που ορίζουν οι Όροι Χρήσης, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν κριθεί απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εξής διαδικασιών:Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι τα εξής: 

Ονοματεπώνυμο
Email
• Αριθμός κινητού τηλέφωνο (προαιρετικά)

Με την επικοινωνία του με το Enallaktiko.gr, ο Χρήστης παρέχει την άδεια στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με αυτόν, στέλνοντας email ή καλώντας τον στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει.
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή μέλους είναι τα εξής: 

Ονοματεπώνυμο
Email
• Χώρα (προαιρετικά)
• Πόλη (προαιρετικά)
• Ταχυδρομικός Κώδικας (προαιρετικά)
• Διεύθυνση (προαιρετικά)
• Αριθμός κινητού τηλέφωνο (προαιρετικά)

Η εγγραφή μέλους και κατ' επέκταση τα στοιχεία που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία, εξυπηρετούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση μελλοντικών αγορών και στη διατήρηση του ιστορικού των παραγγελιών του Χρήστη.
Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας είναι τα εξής: 

Ονοματεπώνυμο
Email
Χώρα
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Διεύθυνση
Αριθμός κινητού τηλέφωνο

Αν εγγεγραμμένο μέλος δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, θα του ζητηθεί να τα συμπληρώσει μόνο εφόσον πρόκειται να προβεί σε κάποια αγορά μέσα από την ιστοσελίδα του Enallaktiko.gr.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την αποστολή των παραγγελιών στον χώρο του Χρήστη και για την επικοινωνία των διαχειριστών της Ιστοσελίδας ή του εξουσιοδοτημένου ταχυμεταφορέα με αυτόν (μόνο αν κριθεί απαραίτητο και πάντα στο πλαίσιο παραγγελίας που βρίσκεται σε εκκρεμότητα ή προς παράδοση)

Τα παραπάνω στοιχεία ζητούνται ως προεπιλογή του συστήματος ακόμη και για τις περιπτώσεις που η παραλαβή πρόκειται να γίνει από την έδρα του Enallaktiko.gr. Στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να παραλάβει από την έδρα του Enallaktiko.gr διατηρώντας την ανωνυμία του, μπορεί να προβεί σε τηλεφωνική παραγγελία.
Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις προσφορές του Enallaktiko.gr μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας ή απευθείας μέσω του σχετικού συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε όλα τα email που αποστέλλονται.

Cookies

Το Enallaktiko.gr χρησιμοποιεί cookies ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους επισκέπτες του. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται αφορούν στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτές. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την αυτόματη ενεργοποίησή τους, μπορεί μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιεί να ελέγξει και να διαχειριστεί τα cookies που δημιουργούνται.

Ανήλικοι χρήστες

Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη.

Ασφάλεια & προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Enallaktiko.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.

Πρόσθετα δικαιώματα των χρηστών

Σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα:

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
• Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
• Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων του
• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
• Φορητότητα των δεδομένων του

Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ελέγξεις και να διαχειριστείς τα προσωπικά δεδομένα που έχεις ήδη καταχωρήσει στο Enallaktiko.gr, θα πρέπει προηγουμένως να έχεις εισέλθει στον λογαριασμό σου κάνοντας Login.