Το Enallaktiko.gr μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο με ενεργοποιημένη την

JAVASCRIPT

Ενεργοποίησέ την μέσα από τις ρυθμίσεις του περιηγητή σου!
Προσωπικά δεδομένα

Το καλάθι μου

Προσωπικά δεδομένα

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία σύνοψη των Όρων Χρήσης του Enallaktiko.gr και της Πολιτική Απορρήτου που συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς και αποσκοπεί στην σύντομη ενημέρωση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

Τα στοιχεία που ζητούνται από τους επισκέπτες του Enallaktiko.gr είναι σε κάθε περίπτωση εκείνα που ορίζουν οι Όροι Χρήσης, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φόρμα επικοινωνίας

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι τα εξής: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Με την επικοινωνία του με το Enallaktiko.gr, ο Χρήστης παρέχει την άδεια στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας να επικοινωνήσουν με αυτόν, στέλνοντας email ή καλώντας τον στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο ίδιος. 

Εγγραφή μέλους

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή μέλους είναι τα εξής: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email 
 • Χώρα (προαιρετικά)
 • Πόλη (προαιρετικά)
 • Ταχυδρομικός Κώδικας (προαιρετικά)
 • Διεύθυνση (προαιρετικά)
 • Τηλέφωνο (προαιρετικά)

Η εγγραφή μέλους και κατ' επέκταση τα στοιχεία που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία, εξυπηρετούν στην ταχύτερη ολοκλήρωση μελλοντικών αγορών και στην τήρηση του ιστορικού των παραγγελιών του Χρήστη. 

Ηλεκτρονικές αγορές

Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται κατά την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας είναι τα εξής: 

 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Χώρα
 • Πόλη
 • Ταχυδρομικός Κώδικας
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο

Αν εγγεγραμμένο μέλος δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας, θα του ζητηθεί να τα συμπληρώσει μόνο εφόσον πρόκειται να προβεί σε κάποια αγορά μέσα από το Enallaktiko.gr. 

Mailing list

Αν κάποιος χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις προσφορές του Enallaktiko.gr, μπορεί να το επιλέξει ο ίδιος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα διαγραφής του από τη σχετική λίστα οποτεδήποτε με σχετικό αίτημα στους διαχειριστές της Ιστοσελίδας. 

Ανήλικοι χρήστες

Χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του Χρήστη. 

Ασφάλεια & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Enallaktiko.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών του και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές. 

Πρόσθετα Δικαιώματα των χρηστών

Μετά τις 25/05/2018 βρίσκεται σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει επιπλέον τα εξής δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
 • Διαγραφή προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων του
 • Φορητότητα των δεδομένων του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (ο Χρήστης μπορεί να λάβει τα δεδομένα του σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας).
 • Τέλος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ελέγξεις και να διαχειριστείς τα προσωπικά δεδομένα που έχεις ήδη καταχωρήσει στο Enallaktiko.gr, θα πρέπει προηγουμένως να έχεις εισέλθει στον λογαριασμό σου κάνοντας Login.